I turniej tańca ulicznego DANCE TRIBUTE oraz warsztaty z jurorami

ORGANIZATOR: Fordance - strefa ruchu
MIEJSCE: Bydgoszcz, Broadway Club ul. Pułaskiego 45
START: 14.10.2012 / 12.30

KATEGORIE:

HIP HOP SOLO:
do 12 LAT
powyżej 12 LAT
- ćwierćfinał, półfinał - prezentacja po 5 osób , muzyka organizatora,czas - 1 minuta
- finał 1vs1, muzyka organizatora, 2 wyjścia


POPPING 1vs1, 2 wyjścia
LOCKING 1vs1, 2 wyjścia
HOUSE 1vs1, 2 wyjścia
BREAK DANCE 1vs1, 2 wyjścia

W razie dużej ilości zgłoszeń dzielimy kategorie na do 12 lat i powyżej 12 lat.

HIP HOP DUETY:
do 12 lat
powyżej 12 lat
- ćwierćfinał, półfinał prezentacja po 2 duety, muzyka organizatora, czas 1 minuta
- finał - prezentacja pojedynczo,muzyka własna, czas 1.30


HIP HOP FORMACJE:
do 15 lat
powyżej 15 lat
- do 24 osób, muzyka własna, czas - 2 - 3.30 minut
- bitwa finałowa w kategorii powyżej 15 lat - 2 ekipy walczą o nagrodę główną, muzyka organizatora, czas 10 minut


DANEHALL FORMACJE:

powyżej 12 lat
- do 24 osób, muzyka własna, czas 1.30 - 3 minutJURY:
Ewa Bielak (Co jest Crew - Wrocław)
Anna Jujka "Youya" (Step Dealers - Warszawa)
Marta Jeremin "Czajna" (Enzym Crew - Gdynia)
Łukasz Kosicki (Braterstwo Stylu - Bydgoszcz) - na kategorii Break Dance wymienia się z "Czajną"NAGRODY:
- dyplomy, medale, puchary dla finalistów
- nagrody pieniężne i rzeczowe (szczegóły wkrótce)DJ:
Grzana


PROWADZĄCY:
Mełcin


OPŁATY:
startowe - 20zł, każda następna kategoria - 5zł , przelewem na konto organizatora najpóźniej do dnia 5.10.2012 lub przy rejestracji w dniu zawodów
FORDANCE -STREFA RUCHU -
ul. Skarżyńskiego 10 85-791 Bydgoszcz
Multibank 96 1140 2017 0000 4002 1258 0405
z dopiskiem "DANCE TRIBUTE" w tytule dane uczestnika lub ekipy, ilość uczestników oraz kategorieZGŁOSZENIA:
Do 3.10.2012 na adres biuro@fordance-strefaruchu.pl (imię, nazwisko, wiek, kategoria, nazwa ekipy, adres mailowy, instytucja delegująca, imię,nazwisko i telefon opiekuna/instruktora) w tytule DANCE TRIBUTE
Szczegóły - Dąbkowska Karolina 608-556-154WARSZTATY:
SALA A
Ewa Bielak (house) - 1,5h
Ania Jujka "Youya" (hip hop) - 1,5h

SALA B
Marta Jeremin "Czajna" (locking) - 1,5h

Cena za 1 zajęcia - 40zł
Cena za 2 zajęcia - 70zł
Cena za 3 zajęcia - 100zł

Zgłoszenia: Do 3.10.2012 na adres biuro@fordance-strefaruchu
.pl (imię, nazwisko, wiek,styl) w tytule WARSZTATY-dance tribute

AFTER PARTY:
Broadway Club
21.00 - 3.00
Wstęp dla uczestników - FREE / pozostali 5zł
Osoby niepełnoletnie wstęp tylko pod opieką instruktora/opiekuna grupy

Gościnnie wystąpi bydgoski zespół SATIVA SKŁAD.


REGULAMIN:
- Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i na sali.
- uczestniczy przyjeżdżają na koszt własny
- opiekę nad uczestnikami musi sprawować instruktor,opiekun, rodzic lub osoba pełnoletnia
- organizator zapewnia parkiet do tańca 10m 12m
- Na prowadzenie reklamy, w każdej postaci należy uzyskać zgodę organizatora
- Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywania wizerunku (relacja video,foto)
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów na sali oraz spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie
- Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek napojów na teren klubu (wymogi klubu)
- organizator zapewnia możliwość zakupu napojów oraz jedzenia
- uczestnik zoobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem opłat i do jego przestrzegania
- każdy uczestnik ma obowiązek posiadania legitymacji lub dowodu dożsamości
- Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników, są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby lub grupy
- jury ocenia choreografię, technikę tańca, dobór muzyki i stroju, przynależność do danej kategorii oraz ogólny wyraz artystyczny
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej
- uczestnicy zoobowiązani są używania numeru startowego
Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju kontucje podczas prób i występów
- W danej kategorii tanecznej, tancerz nie może brać udziału kilkakrotnie (np. w dwóch różnych duetach lub formacjach).
- o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika
- Rejestracja uczestników odbywa się w godzinach 10.00 - 12.00
- Organizator zoobowiązany jest do udostępnienia programu zawodów najpoźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


PATRONAT:
Break.pl www.break.pl
dlaStudenta.pl www.dlastudenta.pl
MMBydgoszcz www.mmbydgoszcz.pl
NaszeMiasto.pl www.naszemiasto.pl
Tańczyć-Chce.pl www.tanczyc-chce.pl
Gdzie Co? www.gdzieco.pl"
Galeria Fordon www.galeriafordon.pl


AKTUALNOŚCI I turniej tańca ulicznego DANCE TRIBUTE

Teledysk, w którym wzięły udział niektóre tancerki z Flexi WIĘCEJ
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja